back_ovzdusi

Základné fakty o ovzduší

Ovzdušie sa vyznačuje tým, že sú v ňom obsiahnuté rôzne znečisťujúce látky, plyny a pary. Na vdýchnutie látok hmotnej povahy reaguje organizmus podľa ich veľkosti rôzne. Častice s veľkosťou nad 5 mikrometrov sa zachytia v horných dýchacích cestách a človek ich vykašliava, vysmrkává alebo ich so slinami prehltne. V žalúdku, prípadne v pečeni, sú následne detoxikované. Častice o veľkosti pod 5 mikrometrov sa dostávajú až do pľúc.

Plynné škodliviny (oxidy síry, dusíka, formaldehyd) sú z viac ako 90% zachytené v nosovej dutine. Reakciou organizmu na ne je väčšie vylučovanie sekrétu, čo sa prejaví ako nádcha, v horšom prípade dôjde k zápalu horných dýchacích ciest. Zo zdravotného hľadiska je však závažnejšie ochorenie dolných dýchacích ciest (zápal priedušiek a pľúc), pretože často prechádza do chronicity. Dolné dýchacie cesty ohrozujú najviac respirabilné frakcie polietavého prachu. Môže mať účinky mechanické, toxické, alergizujúce a rakovinotvorné. Pôsobí však aj ako nosič ďalších chemických látok a mikroorganizmov, ktoré sú na jeho povrchu absorbované.

Príčinou zvýšenej chorobnosti u populácie je zrejme premena životného prostredia človeka a nový životný štýl. Zvýšené znečistenia vnútorného ovzdušia je spôsobené najmä dvoma hlavnými zmenami dotýkajúcimi sa interiérov budov:

  • v dôsledku rastúcich cien energie sa vo výstavbe budov prejavuje snaha zabrániť tepelným stratám obmedzením prirodzeného vetrania oknami a používaním klimatizácie, ktorej dôsledkom je kumulácia škodlivín vo vnútornom ovzduší
  • v budovách sa stále viac používajú chemické látky, a to v nových konštrukčných materiáloch, v nábytku či v užívaných chemických čistiacich a upratovacích prostriedkoch

Nevyhnutným opatrením k zlepšeniu vnútorného prostredia všetkých budov je dôsledné vetranie. Platí však, že budovy v meste sú viac ohrozované smogom. Budovy v prírode zas rastlinnými alergénmi. Preto je vhodné zvážiť použitie kvalitných čističiek vzduchu, ktoré nám môžu pomôcť zbaviť sa zdravotných, najmä dýchacích ťažkostí, alergických reakcií a únavy.