Čističky vzduchu

 

Pre zlepšenie kvality vzduchu, ktorý v domácnostiach dýchame, sa začali konštruovať rôzne zariadenia a prístroje. Súhrnne sa označujú ako čističe vzduchu. Niekedy sa uvádzajú i pod výrazmi čističky alebo práčky vzduchu.

 

Vyznačujú sa tým, že sa v nich vzduch čistí kontinuálne recirkuláciou cez filter alebo sústavu filtrov rôznej konštrukcie. Hlavnou úlohou čističov vzduchu je s čo najvyššou účinnosťou zbaviť vzduch pevného a kvapalného aerosolu, najmä jeho respirabilný frakcie, prípadne ďalších škodlivín. Použitie týchto zariadení je celoročné.
Špecifickým druhom prístrojov na zlepšenie kvality vzduchu sú ionizátory. Tieto prístroje obohacujú vnútorné ovzdušie o ľahké ióny, spravidla záporné, výnimočne oboje polarity. Za biologicky priaznivé je pokladané zvýšenie koncentrácie ľahkých iónov na hodnoty obvyklé v čistej prírode. Úlohou ionizátorov je zvyšovanie čistoty vnútorného ovzdušia zhlukovaním častíc, a tým urýchľovanie ich sedimentácie.

 

Naše riešenie spája niekoľko ďalej uvedených postupov

Chcete mať doma alebo na pracovisku „robota“, ktorý v tichosti zničí všetky baktérie a vírusy v ovzduší? Riešením je multifunkčný čistič a sterilizátor vzduchu s fotokatalyzátorom. Niektoré čističe vzduchu, ako napr. Prístroj airbi SPRING , totiž obsahujú sústavu filtrov a kombinujú v sebe niekoľko spôsobov ako čistiť vzduch.

Hľadáte zariadenie, ktoré spája výhody zvlhčovače a čističe vzduchu? Potom venujte prosím pozornot kombinovaným prístrojom airbi AIRWASHER, PRIME a MAXIMUM, ktoré vedia vyriešiť problémy so suchým, tak aj so znečisteným ovzduším.

Čističe vzduchu pracujú na rozdielnych princípoch

Na trhu je niekoľko typov čističiek vzduchu. Jedna skupina prístrojov zachytáva nečistoty do nádržky s vodou, ktorá slúži zároveň na vlhčenie vzduchu odparovaním z hladiny. Ide o tzv. Vodné filtre a ich protiprašná účinnosť je 50 až 70%. Znečistená voda vo filtri musí byť včas vymeňovaná, pretože sa v nej môžu množiť baktérie. Ďalšiu skupinu tvoria čističe s absorbčným princípom čistenia vzduchu. Sú založené na využití filtru s živočíšnym uhlím v spojení s HEPA filtru na čistenie peľu a prachu. Protiprašná účinnosť týchto čističov dosahuje až 99,97%.

 

Tretia skupina čističiek vzduchu pracuje na fotokatalytický princípe. Podstatou tejto metódy je rozklad chemických emisií do bezpečných komponentov (voda, oxid uhličitý) a ich okyslenie na povrchu fotokatalyzátor pod vplyvom ultrafialového žiarenia. Tento princíp efektívne ničí toxíny, vírusy i baktérie. Reakcie prebiehajú v prítomnosti katalyzátora, napr. Oxid titanu (TiO2) pod vplyvom ultrafialového žiarenia vylučovaného špeciálnou ultrafialovou lampou.

Štvrtú skupinu tvoria prístroje s elektrostatickým filtrom. Ich prednosťou je možnosť umývania filtrov vodou, čím sa podstatne znižujú náklady na prevádzku. Ich protiprašná účinnosť presahuje 90%. Nevýhodou týchto prístrojov je vyššia obstarávacia cena a predovšetkým častá údržba, bez ktorej prístroj nemôže zmysluplne fungovať.

 

Ďalšia, v poradí už piata, skupina čističiek vzduchu využíva sterilizačné vlastnosti ozónu. V čističke sa vytvára ozón, ktorý sterilizuje vzduch od vírusov a baktérií a odstraňuje pachy a dym. Pretože ozón vo vyšších koncentráciách môže spôsobovať bolesti hlavy až nevoľnosť, je treba dodržať normou stanovenej koncentrácie. Prístroje fungujúce iba na tomto princípe nemôžu zbaviť vzduch od pevných prachových častíc.

 

Posledná skupina čističov vzduchu obsahuje ionizátor. Ionizátory urýchľujú zhlukovanie a sedimentáciu prašných častíc z ovzdušia. Výsledkom je výrazné zníženie koncentrácie respirabilného prachu vo vnútornom ovzduší. Výhodou ionizátorov je úplne bezhlučná prevádzka a produkcia malých záporných iónov. Nevýhodou u týchto prístrojov je neschopnosť zachytiť pachy a iné plynné látky.
V praxi sa teda ako najúčinnejší postup v boji za čistým ovzduším ukazuje použitie prístrojov pracujúcich na rôznych princípoch a najlepšie s niekoľkostupňovým systémom čistenia ovzdušia.

VIac informácii o Airbi SPRING