REKLAMÁCIA tovaru:

Reklamácie sú žiaľ súčasťou každého obchodu.Životnosť žiadneho výrobku nesúvisí so zárukou ani cenou výrobku, vezmite prosím uvedený fakt na vedomie.

Pri nákupe tovoru odnás vždy obdržíte riadny doklad o kúpe (faktúra alebo pokladničný blok) a záručný list s vyznačenou zárukou a dátumom predaja.

Pokiaľ by ste vo Vašej zásielke neobdržali uvedené doklady , alebo Vám nie je čokoľvek jasné, stáčí keď nás budete kontaktovať.

Najrozumnejší spôsob v prípade reklamácie je sa vopred u nás informovať a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Spravidla ale platí že, reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu spolu s písomným popisom závady. Pri oprávnenej reklamácii Vám do 30 dní zašleme nový tovar, alebo vrátime plnú sumu.
Reklamácie a vrátenie tovaru:

Ak budete mať dojem, že produkt  ktorý ste u nás zakúpili nepracuje správne, alebo nepracuje vôbec, kontaktujte nás.

Prečítajte si prosím najprv v návode na použitie výrobku kapitolu odstránenie prípadnej závady – pokiaľ Váš návod na použitie takúto kapitolu obsahuje a keď ani potom nenájdete riešenie na odstránenie chyby, produkt bude s najväčšou pravdepodobnosťou chybný a určený na reklamáciu.

Postup reklamácie je nasledovný:

  1. uistite sa, že ste vykonali všetky kroky pre prípadné odstránenie nesprávneho fungovania výrobku
  2. uistite sa, že ste produkt zakúpili u nás a máte všetky dokumenty potvrdzujúce váš nákup vrátane faktúry (kde je uvedený názov produktu, dátum zakúpenia a vaše údaje)
  3. uistite sa, že sa naozaj jedná o chybu produktu a nie len nevhodne nastavenie alebo rozladenie produktu. Zlá funkčnosť produktu spôsobená nevhodným nastavením nie je dôvodom na reklamáciu a v takomto prípade bude reklamácia považovaná za neoprávnenú.
  4. uistite sa, že sa chyba opakuje a nejednalo sa o výnimočný alebo jednorazový stav
  5. uistite sa, že chyba je na strane nami predaného produktu a nie na strane iného produktu, ktorý spôsobuje nefunkčnosť alebo obmedzenú funkčnosť zariadenia
  6. ak ste si istý, že chyba je v našom produkte, popíšte závadu a s uvedeným popisom tovar zašlite spolu s kompletným príslušenstvom a úplnými kontaktnými údajmi k nám na adresu predajne: MiACoolstore Špitálska 2905 , 94501 KOMÁRNO
  7. akonáhle vašu zásielku obdržíme, skontrolujeme stav zásielky a jej kompletnosť a budeme vás informovať o ďalšom postupe. Zásielka musí byť kompletná a v opačnom prípade zásielku odošleme späť odosielateľovi na jeho náklady
  8. ak sa jednalo o pozáručnú reklamáciu, budeme vás kontaktovať a uvedieme vám do emailu orientačnú a predbežnú cenovú kalkuláciu za opravu
  9. po oprave resp. výmene za nový kus vám tovar zašleme na naše náklady na adresu uvedenú v reklamačnom protokole

 

Záruka:

Na  predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený, alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

V takomto prípade nebude nebude reklamácia uznaná ako opodstatnená.