back_domacnost

Životné prostredie domácností

Životné prostredie domácností je špecifická mikroklíma, v ktorom žijú členovia rodín. S rozvojom industriálnej spoločnosti sa začal vytvárať nový životný štýl. Stále viac sa v bývaní uplatňujú kovy, plasty a elektrospotrebiče. Častejšie k vybaveniu interiérov používame syntetické materiály, z ktorých sa samovoľne uvoľňujú pachy riedidiel a iné nežiadúce látky. Znečistený vzduch v nevetraných miestnostiach je 4-6-krát znečistenejší ako vzduch vo voľnej prírode a 8-10krát toxickejší.

Bolo odborne preukázané, že vzduch v uzavretých miestnostiach ovplyvňuje zdravie ľudí a môže zapríčiniť vznik „syndrómu nezdravých budov“ – SBS – Sick Building Syndrome. Zdravotné problémy sa môžu objaviť za krátku dobu, ale aj za mnoho rokov. Bezprostrednej príznaky sa prejavujú dráždením očí, nosa a krku, bolesťami hlavy, teplotami, závratmi, úzkosťou, alergickými reakciami, kýchaním a únavou. Dlhodobé účinky môžu byť príčinou astmy, precitlivenosti, alergií, chronických chrípok, srdcových chorôb.

Všetky látky, ktoré nám pôsobia zdravotné ťažkosti majú jeden spoločný faktor: pri vdýchnutí spotrebovávajú neúmerné množstvo kyslíka. Najviac problémov spôsobujú baktérie, vírusy a plesne. Týmto patogénom sa darí iba tam, kde je hladina kyslíka nízka a výmena vzduchu je nedostatočná. Nepriaznivo pôsobí ďalej prítomnosť zvieracích alergénov a tabakový dym. Existuje priama úmernosť medzi fajčením rodičov a stupňom postihnutia dýchacích ciest ich detí.

Bývanie v malých a zdravotne závadných bytoch – vlhkých, s výskytom plesní na stenách, so zlou možnosťou vetrania sa tiež podieľa na alergizácii organizmu. Nové stavby sú dnes projektované tak, aby dochádzalo k čo možno najmenším energetickým stratám. Používa sa stále dokonalejších materiálov pre utesnenie unikajúceho tepla, a tým aj zníženie nákladov na energie. To bohužiaľ vedie k zamedzenie možnosti prirodzenej výmeny vzduchu v objektoch.

Na základe epidemiologických štúdií vykonaných v 80. a 90. rokoch minulého storočia v krajinách Európskej únie (napr. V Holandsku) aj v USA sa odhaduje, že denný pobyt vo vonkajšom prostredí sa dnes pohybuje pravdepodobne od 2-3 hodín, zvyšnú časť dňa ľudia trávia v byte, v práci alebo v dopravných prostriedkoch. Podľa výsledkov dotazníkovej štúdie realizované v rámci Slovenskej republiky, trávi dnes väčšina našich detí 14-15 hodín v byte a približne 6-7 hodín v škole.