Čističky a zvlhčovače vzduchu

Dýchajte zdravý vzduch! Prečo by ste mali používať Čističky a zvlhčovače vzduchu?

Znečistenie ovzdušia sa v poslednej dobe stalo vážnou hrozbou ľudstva a rizikovým faktorom, ovplyvňujúcim zdravie našej populácie. Ľudský organizmus je vystavený značnej záťaži, a preto sa väčšina populácie stretáva so zvýšeným nárastom civilizačných ochorení. Pre zlepšenie kvality vzduchu v domácnostiach sa začali konštruovať rôzne zariadenia a prístroje. Súhrnne sa označujú ako čističky vzduchu, čističe či práčky vzduchu. Tieto zariadenia čistia vzduch kontinuálne recirkuláciou cez filter alebo sústavu filtrov rôznej konštrukcie.button (3)