plasma1Čo je to PLASMA SYSTÉM a na čo je dobrý?

Rad modelov značky airbi využívajúci technológiu PLASMA systémAIRWASHER, PRIME, MAXIMUM
PLASMA SYSTÉM je unikátna technológia, ktorou sú vybavené najnovšou prístroje značky airbi – napr. AIRWASHER, PRIME a MAXIMUM. Vďaka nej môžu prístroje útočiť na vírusy šírené vzduchom, rozkladať ich a brániť tak ich pôsobeniu na ľudský organizmus. Táto technológia nás pomáha udržať zdravých a v dobrej kondícii.

 

Jednou z kľúčových vlastností je, že táto technológia nie je závislá na filtračných systémoch, ale používa pozitívne (+) a negatívne ióny (-), ktoré pôsobia v celom priestore miestnosti a zvyšujú tak šancu na skutočnú likvidáciu vírusov. Zásady osobnej hygieny, umývanie rúk a používanie zariadení pre sterilizáciu rúk sú dôležité v ochrane proti vírusom na povrchu. Tiež používanie povrchových čističov a dezinfekciou môže byť užitočné, ale nechráni proti nečistotám šíreným vzduchom.

 

Ako funguje PLASMA SYSTÉM u prístrojov značky airbi?

  • PLASMA SYSTÉM vytvára záporné a kladné ióny
    Prístroj používa vysoké napätie a vďaka elektrickým výbojom sa vytvára [1] zo vzduchu (H2O), veľké množstvo iónov formujúcich sa do zhlukov záporne či kladne nabitých [2]. Takto vytvorené ióny sú obklopené molekulami vody, čo zaisťuje ich dlhú životnosť.
  • Napadnutie nebezpečných vírusov prenášaných vzduchom
    Zhluky plazmových iónov vo vzduchu obklopujú [3] nebezpečné látky ako sú napr. Vírusy chrípky a pod. – Pozitívne a negatívne ióny sa prichytia na ich povrchu, vytvoria vysoko oxidačné hydroxilové radikály (OH) a okamžite odstráni vodík (H) z proteínu povrchov [4 ]. To spôsobí rozloženie povrchovej membrány vírusu a zneškodnia ho [5].
  • Spätný proces – vytvorenie vody vo vzduchu                                                                                                        V poslednej fáze dochádza k tomu, že sa hydroxilové (OH) radikály a vodík (H) spolu zlúči a vytvára tak vodu (H2O), ktorá zostáva vo vzduchu [6].
PLASMA